Péče o protézu a její životnost

Jak pečovat o skleněnou oční protézu

Protézu je nutné denně vyjmout z oční jamky a důkladně očistit pod tekoucí vodou.
Vyjmutí je důležité např. na noc a při sportu, aby se zamezilo jejímu poškození při neopatrném pohybu (sklo je křehké a protéza by mohla prasknout).

Dbejte též na správnou hygienu oční jamky, to znamená, denně si oční jamku důkladně vyčistěte. Je potřeba, aby se pravidelně čistila víčka a odstraňoval hlen (borovou vodou či Ophtalem) za pomoci čistého tampónu. Pokud se na víčkách tvoří nadměrné množství hlenu, je vhodné navštívit lékaře. Mohlo by jít o začínající infekci. V případě onemocnění, se kterým je spojena rýma a slzení, je nutné péči zvýšit.

Při manipulaci se skleněnou oční protézou např. při vkládání nebo vyndávání, dbejte zvýšené opatrnosti. Je vhodné používat měkkou podložku např. ručník, deku atd., aby se protéza při pádu nerozbila.

Oční protéza nesmí přijít do kontaktu s ostrými předměty, drsným povrchem (např. smirkový papír), horkou nebo vroucí tekutinou, žíravinami a jakýmikoliv ředidly (benzín, líh, ředidlo, alkohol a jiné).

Vyvarujte se styku oční protézy s velmi vysokými teplotami, ale i zvýšenému a nepřiměřenému přechodu teplot (studená – horká). Přirozené přechody teplot při běžném používání a nošení protéze nevadí a nemohou ji nijak poškodit.

Při správném používání a hygieně Vám bude protéza sloužit delší čas, zůstane lesklá a i nošení bude příjemnější.

Životnost skleněné oční protézy

Skleněná oční protéza se nosí půl roku až rok.

Každý pacient má nárok na dvě skleněné oční protézy za rok, které jsou částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou (část doplácí pacient).

Povrch protézy je v neustálém kontaktu se slzami, které protézu pomalu narušují a rozleptávají. Její povrch se časem stává drsným a tím pádem nepohodlným pro nošení. Protéza ztrácí lesk. Navíc je náchylná také na poškrábání např. zrnkem prachu, který se pacientovi dostane pod víčko. Taková protéza začne v oční jamce škrábat a je třeba ji vyměnit za novou.

Při sportu se skleněnou oční protézu nedoporučuje používat. Mohla by se rozbít např. při nárazu míčem atd. a způsobit zranění oční jamky.

oční protéza
oční protéza